Flashdance.nl

  • Wij zijn geopend op WO-DO-VR vanaf 12.00 t/m 18.00 en Zaterdag 11.00 t/m 17.00
  • Artikelen die niet online op voorraad zijn kunnen wel besteld worden. Deze hebben een langere levertijd . Vraag naar de actuele voorraad en leverdatum.
  • Het is momenteel wat drukker bij PostNL waardoor jouw pakket mogelijk wat langer onderweg is dan je gewend bent. Mochten pakketten op voorgemeld of gesorteerd blijven staan, raden wij aan om een aantal dagen te wachten. Onze excuses voor het ongemak.
  • |
  • |
  • Registreren

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Flashdance webshop  
Dit document bestaat uit 11 onderdelen.

Service en betrouwbaarheid
a. Dankzij jarenlange ervaring kunnen wij je op deskundige wijze adviseren. Persoonlijke aandacht en service hebben bij Flashdance de hoogste prioriteit.

Bestellen
a. U kunt uw bestelling uitsluitend doorgeven via de bestelprocedure op de webshop.
b. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de orderbevestiging via e-mail.  Deze orderbevestiging is tevens de factuur.
c. Over uw bestelling kunt u navraag doen via email: [email protected]. Vermeld hierbij uw bestelnummer.
d. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan kleurafwijkingen op basis van verschillen die ontstaan door het gebruik van wat voor communicatiemiddelen dan ook.
e. Flashdance webshop  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve leveringen.
f. Flashdance webshop  behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren.
g. Bestellingen worden geleverd uit de voorraad of voor u besteld bij de leverancier.
Als goederen op het moment van bestellen niet aanwezig zijn, krijgt u bericht per e-mail over de verwachtte leverdatum.
h. De afnemer kan meerdere bestellingen gelijktijdig hebben lopen. Deze worden als strikt gescheiden behandeld.
Indien uw bestelling uit meerdere artikelen bestaat, zal dit als één opdracht worden behandeld.
Flashdance webshop  behoudt het recht om artikelen die naar het zelfde adres verstuurd worden samen te voegen.

Betaling
a. Alle vermelde prijzen op de website zijn in Euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
b. Flashdance webshop  levert niet op rekening. Uitsluitend via de betaalwijzen die selecteerbaar zijn in de website.
c. Na bestelling van een artikel ontvangt de klant een orderbevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur en bevat derhalve de totale kosten.
d. Als uw betaling niet binnen 5 werkdagen gegarandeerd ontvangen is behoudt Flashdance webshop  het recht de bestelling te annuleren.
e. Na ontvangst van de betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 18 werkdagen, verzonden worden. Flashdance webshop behoudt zich het recht voor van deze levertermijn af te wijken in geval van onvoorziene omstandigheden.

Levering
a. De levering geschiedt doorgaans binnen 2 werkdagen, volgens de werkwijze van PostNL, na bevestiging van uw betaling en indien het door u bestelde artikel op voorraad is. Flashdance webshop  laat u per e-mail weten indien uw bestelde artikel niet op voorraad is en het dien ten gevolge niet binnen 2 werkdagen verstuurd kan worden.
b. Indien uw artikel niet voorradig is wordt deze besteld bij de betreffende leverancier. Dit kan 2 tot 30 werkdagen duren. U heeft het recht de bestelling binnen 48 uur na deze mededeling te annuleren via email [email protected]
c. Levering van de artikelen geschiedt in gedegen verpakking en in zo mogelijke originele verpakking via normale binnenlandse aangetekende verzending. De gebruikelijke duur van het transport is 1 à 2 werkdagen.
d. Flashdance webshop  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde en / of onvolledige pakketten. Indien uw pakket beschadigd of geopend aankomt dient u dit niet te accepteren en aan de postbesteller terug te geven.
e. Uw zending wordt met de pakket dienst Post NL verzonden.

Verzendkosten
a. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
b. De verzendkosten bedragen 4.95 euro.
c. Het totaal te betalen bedrag inclusief verzendkosten zal duidelijk vermeld staan op de factuur.
d. Leveringen buiten Nederland zullen verzonden worden tegen de totale kosten voor levering in het buitenland.

Annuleren en wijzigen van een bestelling
a. Indien Flashdance webshop  uw bestelling niet binnen 18 werkdagen kan leveren heeft u het recht uw bestelling te annuleren. Zie 4b.
b. De afnemer kan een bestelling binnen 48 uur na plaatsing via e-mail annuleren indien wordt bevestigd via mail dat het artikel niet op voorraad is. Het annuleren betreft de hele bestelling. De overige artikelen binnen dezelfde bestelling dienen opnieuw te worden besteld.
c. Flashdance webshop  annuleert een bestelling als betaling niet binnen 5 dagen na bevestiging van verwerking is ontvangen.
d. Het wijzigen van een bestelling kan alleen in overleg en na akkoord van Flashdance webshop.
e. Indien u niet tevreden bent met het ontvangen product kunt u deze uiterlijk binnen 7 dagen retour sturen.

Garantie en klachten
a. Flashdance webshop hanteert de garantietermijnen van de leveranciers.
b. Flashdance webshop  is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, welke is veroorzaakt door het dragen of gebruiken van een van de geleverde producten.
c. Klachten over het geleverde artikel dienen binnen tien dagen, na levering gemeld te worden.
d. Flashdance webshop  zal de eventuele schade of niet juist functioneren aan het product beoordelen en/of voorleggen aan de leverancier. Indien blijkt dat het product ondeugdelijk is, wordt u een nieuw exemplaar toegezonden. Indien Flashdance webshop  hetzelfde product niet kan leveren, krijgt u uw aankoopbedrag teruggestort op uw rekening (de kosten van verzending naar Flashdance webshop  blijven echter voor uw rekening en zullen niet gerestitueerd worden).
e. Reparaties, tengevolge van een ondeugdelijk product binnen de garantietermijn zijn voor rekening van Flashdance webshop en haar leveranciers.
f. Schade, die ontstaan is aan het artikel, tengevolge van onjuist gebruik is voor rekening van de afnemer; ook als dit binnen de garantietermijn valt.
g. Reparaties buiten de garantie termijn worden pas uitgevoerd na ontvangst van uw betaling.

Prijzen
a. Flashdance webshop  behoudt zich het recht voor om ten alle tijden prijswijzigingen door te voeren.
b. Bij ontvangst van uw betaling, zal Flashdance webshop  een eventuele prijswijziging niet meer aan u doorberekenen.
c. Flashdance webshop  mag altijd afzien van levering van een bepaald product. Eventuele betalingen worden dan gerestitueerd.
d. Flashdance webshop  is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

Adres en inschrijving Kamer van Koophandel
Bedrijf: Flashdance
Inschrijving  onder nummer 30058556 Kamer van Koophandel Utrecht.

Kamer Van Koophandel
Kroonstraat 50
3511 RC Utrecht
Nederland
Tel: 030-2396600/0630034500

e-mail: [email protected]

Privacyverklaring
Voor uw bestelling hebben wij noodzakelijkerwijze uw adres- en persoonsgegevens nodig. Deze gebruiken wij uitsluitend om uw bestelling te verwerken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel door Flashdance  gebruikt. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens niet aan derden beschikbaar.

Wijzigingen leveringsvoorwaarden
Flashdance webshop  behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht, zonder hierover verantwoording af te leggen tegen anderen.

Onze merken

Like ons op Facebook!

© Copyright 2023 Flashdance.nl - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce
Flashdance wordt door klanten beoordeeld met een 4.7 / 5 gebaseerd op 31 recensies.